ابطحی

درمان فشارخون بالا

فشارخون بالا در تمام طول عمر نياز به درمان دارد و لازم است بيمار و خانواده او تحت
آموزش قرار بگيرند تا نسبت به بيماري فشار خون و عوارض آن آگاهي كامل پيدا كنند .
براي درمان ، مراقبت و پي گيري بيماري، مشاركت فرد مبتلا به فشار خون بالا و خانواده
وي اهميت به سزايي دارد . درمان فشار خون بالا بايد متناسب با هر بيمار انجام شود و
پرونده درماني او دقيقا كنترل گردد . از علل اصلي ناكامي در درمان فشارخون بالا را
بي علامت بودن بيماري و آگاهي ناكافي جامعه و به ويژه بيماران نسبت به بيماري و
عوارض آن مي توان ذكر كرد . درمان بيماري فشارخون بالا نه ت نها به درمان داروئي بلكه
بستگي به تغيير شيوه زندگي نامناسب دارد و درمان بيماران معمولاً تركيبي از درمان
غيرداروئي و درمان دارويي مي باشد.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم مهر 1393ساعت 10:16  توسط امین  |